in de media

Expositie tijdens Sail Kampen van 29 maart t/m 1 april 2024

Ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van de Varfdeuze is door 15 leden een speciaal project uitgevoerd.
Elk lid geeft, in de eigen stijl, een deel van het fraaie stadsfront van Kampen weer waardoor de voor de expositie
samengevoegde delen een omvangrijk en kleurrijk geheel vormen.